Escarus

İş Leasing’den Sürdürülebilir Büyüme İle Ekonomiye Katkı

İş Leasing Escarus danışmanlığında, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik faktörlerinin şirket yönetiminde ve ürün/hizmet süreçlerinde bir bütün olarak gözetilmesi; bu faktörlere bağlı risklerin ve fırsatların etkin bir biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyüme ile değer yaratmayı amaçlayan bir Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi (ÇSYS) Projesi (ÇSYS) başlattı.

Paylaşım TarihiNisan 25, 2021