Escarus

KARBONMETRE

Küresel iklim değişikliği, olumsuz etkilerinin günden güne artması sebebiyle günümüzde küresel ekonomideki aktörlerin en çok önem atfettiği risklerin başında gelmektedir. Büyük oranda insan kaynaklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan sera gazı emisyonlarından kaynaklandığı bilinen iklim değişikliği, kamuoyunun en çok tartıştığı gündem maddelerinden birisidir.

Karbon ayak izi, bireylerin ve/veya şirketlerin dünyaya doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi aşamasında dolaylı olarak saldıkları toplam sera gazı emisyon miktarı olarak özetlenebilir.

Isıtma, soğutma, havalandırma, pişirme, sıcak su kullanımı vb. temel faaliyetlerin yanı sıra seyahat, ulaşım, taşeron faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucunda oluşan atıklar da bir firmanın sera gazı emisyonlarına neden olmaktadır.

Karbon ayak izi, şirketlerin iklim değişikliğine katkısını ortaya koyan statik bir durum tablosudur. Bu durum tabloları yıllık bazda güncellendiği ve izlendiği takdirde değişimin doğrultusu da ortaya konulmaktadır.

Günümüzde karbon ayak izini belirleyen şirketler, karbon nötrleme yolunu seçmekte ve çeşitli araçlar ile karbon ayak izlerini silmektedirler. Karbon ayak izini nötrleme dışında şirketlerin tercih ettiği bir diğer yol ise, ayak izlerini küçültecek yeni tedbirler almak ve uygulamaktır.

Escarus karbon salımının azaltılması için “Karbonmetre” aracını geliştirmiştir. “Karbonmetre” aracı uluslararası düzeyde kabul görmüş metodolojilere dayalı olarak, bir organizasyonun karbon ayak izi hesaplamasını standartlaştırılmış, güvenilir ve doğrulanabilir bir yaklaşımla ele almaktadır. “Karbonmetre” aracı kullanılarak uluslararası kurumların yayınladığı metotlar ve ölçümler aracılığı ile kurumların karbon ayak izi ölçümleri yapılmaktadır.

Firmaların karbon ayak izine neden olan tüketim verilerinin “Karbonmetre” aracına girişinin yapılmasının ardından, yapılan kontrollerden sonra verilerin onaylanması ile karbon ayak izi hesaplaması sistem üzerinden gerçekleşmektedir.