Escarus

DEİK: Sanayi Sektörünün Karbonsuz Ekonomiye Geçişinin Desteklenmesi Projesi

DEİK, ihracat odaklı çalışan firmalar ve diğer sanayi kuruluşlarının Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dair farkındalıklarını artırmayı, bu kapsamda atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler nezdinde bir kapasite geliştirme çalışması yapmayı hedeflemiştir.

Proje kapsamında Escarus tarafından aşağıdaki çıktılar hazırlanmıştır:

  • Mutabakat ile ilgili belgeleri içeren bir “Külliyat”
  • AB’nin atacağı adımlara yönelik bir “Takvim”
  • Sanayi şirketlerinin alması gereken tedbirleri değerlendirebilecekleri bir “Kontrol Listesi”
  • Sektör görüşlerini yansıtan “Sanayi ve Ülke Stratejisine Yönelik Öneri Listeleri”
  • İş dünyası çatı kuruluşları ile şirketlerin süreci etkin bir biçimde yürütülebilmesi için “Yönetişim Modeli Öneri Paketi”