Escarus

Dünya Bankası-ETKB: Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve Eylem Planı – Faz (2)

Escarus tarafından finanse edilen ve faydalanıcısı ETKB olan “Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (UEVEP) (2024-2030) Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri (2. Faz)” projesinde Escon ve MRC şirketleriyle konsorsiyum oluşturmuştur. Konsorsiyum ekibi ilgili paydaşlarla istişare süreçleri, verilerin konsolide edilmesi, faaliyetlerin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve sayısallaştırılabilen eylemlerin 2030 yılı için projeksiyonunun oluşturulması gibi teknik konularda ETKB’yi destekleme görevlerini yürütmüştür.

Konsorsiyum Lideri:

Escarus

Konsorsiyum Üyeleri:

– ESCON Enerji

– MRC Türkiye

Proje kapsamında:                

  • Fazda toplanan eylem ve faaliyet önerilerinin ve 1. UEVEP’deki eylem ve faaliyetlerin konsolidasyonu yapılmış ve her biri tek tek değerlendirilmiştir.
  • UEVEP’yi nihai hale getirmek için istişare etmek üzere farklı kamu kurumlarını temsil eden bürokrat ve teknokratlar ile birlikte 3 günlük çalıştay düzenlenmiştir.
  • Çeşitli sektörleri/alanları kapsayan enerji verimliliği ve yatırım modellemesi aracılığıyla farklı senaryolar için gelecek projeksiyonları yapılmıştır.
  • ETKB’nin güncel çalışmaları, enerji verimliliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve politikaların incelenmesiyle Enerji Verimliliği Strateji Belgesi hazırlanmıştır.