Escarus

Equity Bank – Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi

Escarus IFC’nin alt yüklenicisi olarak Kenya Equity Bank için ÇSYS kurulması sürecinde görev almıştır. Bankalar, kredilendirme faaliyetleri ile desteklediği projelerde, önemli derecede çevresel veya sosyal etkilere neden olabilecek risklerle karşı karşıyadır. Bu riskleri zamanında ve uygun şekilde değerlendirip önlem alamamak, Banka itibarının zarar görmesine ve sonuç olarak kredi finansman kaynaklarının ve müşteri bağlılığının kaybedilmesine yol açabilmektedir. Çevresel ve sosyal riskleri proaktif bir biçimde yönetebilmek ve IFC ile yürüttüğü kredi anlaşması beklentilerini karşılayabilmek için Equity Bank’a ÇSYS kurulması kararlaştırılmıştır.

  • Banka’nın mevcut kredilendirme faaliyetleri IFC Performans Standartları doğrultusunda analiz edilerek yönetim sistemi yaklaşımıyla güncellenmiştir.
  • ÇS risk yönetiminin uluslararası finans kuruluşları ve fon sağlayıcıların beklentileri, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar ile uyumlu hale getirilmesi süreçleri başarıyla tamamlanmıştır.
  • Banka’ya gelen kredi taleplerinin, Banka’nın kredi politikaları ile birlikte ÇSYS kapsamında geliştirilmiş olan Çevresel ve Sosyal Politika’ya tabi tutulması sağlanmıştır.

Equity Bank’a Escarus tarafından kurulmuş olan Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli yerel mevzuatın yanı sıra aynı zamanda IFC’nin Çevresel ve Sosyal Performans Standartları’nı da dikkate alarak oluşturulmuş bir risk kategorizasyon aracıdır.