Escarus

ESCO’ların, Enerji Etüt Firmalarının ve ETKB Eğitmenlerinin Teknik Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Escarus (lider), S317, Escon ve Fire konsorsiyum üyeleri tarafından yürütülen projede ETKB temsilcileri başta olmak üzere ESCO’lar (enerji hizmet şirketleri) ve enerji etüt firmalarının teknik kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda, enerji verimliliği, ölçüm ve doğrulama (Measurement&Verification), enerji performans sözleşmesi (Energy Performance Contract) unsurları, denetimler, tahkim mekanizması, anlaşmazlık çözümü gibi konularda çeşitli eğitimler gerçekleştirilmiş ve sınavlar düzenlenmiştir.

Proje kapsamında ayrıca, ETKB eğitim merkezinin güncellenmesi amaçlanmış olup bu kapsamda:Proje Kapsamında

  • Bakanlık tesisinde yer alan ısı pompası deney düzeneğinde gerçekleştirilen çalışma ile sistemin sorunsuz çalışır hale gelmesi sağlanmıştır.
  • Eğitim merkezi için deney föyleri oluşturulmuş ve Bakanlık personeline uygulamalı eğitim düzenlenmiştir.
  • Isı pompası tipleri, ısı pompası bileşenleri ve hesaplama örneklerini içerek detaylı bir kılavuz hazırlanmıştır.
  • Çeşitli tipteki ısı pompalarının hem kendi içinde hem konvansiyonel sistemlerle karşılaştırılmasına olanak sağlayan, basitleştirilmiş ve kapsamlı Microsoft Excel temelli hesaplama modülü geliştirilmiştir.
  • Isı pompalarına yönelik açıklayıcı bir video hazırlanmıştır.
  • Alanında uzman kişiler tarafından büyük bir özveri ile yürütülen çalışmalar neticesinde 25 ayrı bölümden oluşan Enerji Verimliliği Eğitim Kitabı hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında ayrıca Bakanlık tarafından kullanılmak üzere geniş bir soru bankası oluşturulmuştur.