Escarus

İslam Kalkınma Bankası – Türkiye İçin Değer Zinciri Temelli Ülke Teşhis Çalışması

TFV büyüme oranı, büyük ve küçük ölçekli firmalar arasındaki TFV farkları, ölçeğe getiri, yabancı firmaların payı, ihracatçıların payı, firma sayısı, firma büyüklüğü, göreli ücretler, işgücü verimliliği ve sermaye yoğunluğu. NAICS sınıflandırması olan sektörler için de aşağıdaki göstergeler kullanılmıştır: ürün karmaşıklığı, karşılaştırmalı üstünlük, dünya ithalat, ihracat ve konsantrasyonundaki pay, ihracat değeri, ithalat değeri, ticaret dengesi ve küresel talep projeksiyonları.

 Son aşamada, Escarus ekibi hem ön küresel değer zinciri analizini hem de seçilen sektörlerdeki değer zincirlerinin ilk haritalamasını kapsayacak şekilde sektörel beş rapor geliştirmiştir.

Proje boyunca Escarus, Türkiye’nin küresel değer zincirlerine nasıl entegre olabileceğini bulmaya çalışmış ve kilit sektörlere yapılacak yatırımlarla küresel koşullardaki değişimlere nasıl uyum sağlanacağını araştırmıştır. Küresel değer zincirlerinin oluşumunu ayrıntılı olarak anlamak için Escarus, büyük bir veri setine dayanarak Türk imalat sanayiinin çok kapsamlı bir analizini gerçekleştirmiştir. Sözleşme sektörlerin doğal, dinamik, artık ve yayılma potansiyelini dikkate alan bir önceliklendirme metodolojisi geliştirilmesini gerektirdiğinden, proje için küresel ve yerel çeşitli veri kaynakları incelenmiş ve iç tutarlılığı sağlamak için detaylı analizler yapılmıştır.

Çalışma kapsamında çeşitli endüstriyel özellikleri kapsayan ve aşağıda paylaşılan göstergeler, NACE 4 basamaklı sınıflandırma ile sektörleri analiz etmek için firma düzeyinde tahmin edilmiş/hesaplanmıştır:

TFV büyüme oranı, büyük ve küçük ölçekli firmalar arasındaki TFV farkları, ölçeğe getiri, yabancı firmaların payı, ihracatçıların payı, firma sayısı, firma büyüklüğü, göreli ücretler, işgücü verimliliği ve sermaye yoğunluğu. NAICS sınıflandırması olan sektörler için de aşağıdaki göstergeler kullanılmıştır: ürün karmaşıklığı, karşılaştırmalı üstünlük, dünya ithalat, ihracat ve konsantrasyonundaki pay, ihracat değeri, ithalat değeri, ticaret dengesi ve küresel talep projeksiyonları. 

Son aşamada, Escarus ekibi hem ön küresel değer zinciri analizini hem de seçilen sektörlerdeki değer zincirlerinin ilk haritalamasını kapsayacak şekilde sektörel beş rapor geliştirmiştir.