Escarus

Türk Kızılay İkinci El Kıyafet Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi

Türk Kızılay İkinci El Kıyafet Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi kapsamında ikinci el tekstil ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi konusunda Türkiye ve dünyadaki mevcut durumun incelenmesi, elde edilen bilgiler ışığında Türk Kızılay ve bağlı kuruluşları için uygulanabilir önerilerin belirlenmesi ve söz konusu önerilerin teknik, çevresel, sosyal ve finansal olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Projenin hayata geçmesi ile birlikte ikinci el tekstil ürünü atıklarının verimli bir şekilde toplanması, geri dönüşüm sürecinin sistematik bir şekilde yönetilmesi, tekstil atıklarının çevreye ve ekonomiye verdiği zararların asgari seviyeye düşürülmesi amaçlanmıştır.

Proje Kapsamında

  • İkinci el tekstil ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi konusunda Türkiye ve dünyadaki mevcut durum ayrıntılı biçimde incelenmiştir.
  • Yapılan inceleme sonrasında ikinci el tekstil yönetiminin her aşaması için boşluklar ve gelişime açık alanlar belirlenmiştir.
  • Çok sayıda paydaşla birebir görüşmeler yapılmış ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
  • Türk Kızılay’a uygulama önerileri sunulmuş ve önerilerin hayata geçirilmesi için gerekli şartlar belirtilmiştir.
  • İkinci el tekstil ürünlerinin etkin biçimde yönetilmesi için farklı ekonomik/finansal senaryolar geliştirilmiştir.