Escarus

SIFIR KARBON

SıfırKarbon ilkeleri Escarus tarafından geliştirilen, şirketlerin kolay, bilimsel ve uluslararası kabul gören metodolojiler dâhilinde karbon azaltım programlarını yürütmelerine olanak sağlamayı amaçlayan bir prensipler dizisidir. SıfırKarbon sayesinde şirketler, karbon nötr olma yolundaki süreçlerini yönetebilmekte ve SıfırKarbon sertifikasyonu ile azaltım taahhütlerini kamuoyu ile saydam bir şekilde paylaşabilmektedirler.

SıfırKarbon, Türk şirketlerinin ve kuruluşlarının iklim tarafsızlığını değerlendirmek, raporlamak ve belgelemek için kullanışlı bir araç olmayı hedeflemektedir. SıfırKarbon etiketi, bir şirketin sera gazı emisyon azaltımına katkısını paylaşmak için şeffaf bir yöntem sunmaktadır. Bu çerçevede SıfırKarbon, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine katkıda bulunmaktadır. SıfırKarbon setrifikaları kurumlar, ürünler ve hizmetler için üç farklı kategoride ele alınmaktadır.

SıfırKarbon Kurum,, farklı tüzel kişilikteki müşterilerin sera gazı emisyon kaynaklarının tespit edilmesi, sera gazı emisyonunun hesaplanması, gerekli azaltım stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejiler dâhilinde iç (emisyon azaltıcı tedbirler) ve dış (karbon kredilerinin satın alınmasıyla nötrleme vb.) aksiyonlarda bulunulması ve gerçekleştirilen çalışmanın SıfırKarbon Sertifikasyonu ile kamuoyuna iletişimi faaliyetlerini içermektedir.

Sıfır Karbon Ürün, satışı yapılan ürünlerin yaşam döngüsü analizi (LCA- Life Cycle Assesment) doğrultusunda belirlenmiş olan karbon emisyonlarının ölçülmesi, raporlanması, azaltımı ve ürün müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla sertifikalandırılması süreçlerini içermektedir. SıfırKarbon Ürün sertifikasyon sistemi, tüketicilerin; satın aldıkları ürünlerin teslimat ve üretimi süresince iklim değişikliğine neden olduğu olumsuz etkiler hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Sıfır Karbon Hizmet, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin farklı faaliyetlerinin veya şirketlerin mikro düzeyde gerçekleştirdiği bazı faaliyetlerin karbon emisyonlarının ölçülmesi, raporlanması, azaltımı ve müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla sertifikalandırılması süreçlerini içermektedir. SıfırKarbon Hizmet, özellikle etkinlik, toplantı gibi solo faaliyetler kapsamında oluşan sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına ve silinmesine yöneliktir.

SıfırKarbon İlkeleri, sağlam ve uluslararası kabul görmüş metodolojilere dayalı olarak, bir organizasyonun iklim ayak izi hesaplamasını standartlaştırılmış, güvenilir ve doğrulanabilir bir yaklaşımla ele almaktadır. SıfırKarbon İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gold Standard, UNDP-Türkiye, WBCSD-Türkiye ve BSI-Turkey tarafından kabul görmüştür.

Escarus, karbon ayak izi değerlendirme ve belgelendirme sistemi SıfırKarbon uygulamasını desteklemektedir.