Escarus

SKA Değerlendirme Aracı

Hİzmetler

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefleriyle 2030 yılında tamamlanacak bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA’lar) kabul etmiştir. Hükümetler tarafından 2001 yılında kabul edilip Aralık 2015 tarihinde geçerliliğini yitiren Binyıl Kalkınma Hedeflerini takiben ve bu hedefler üzerine inşa edilen SKA’lar, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SKA’ların ölçeği ve kapsamı oldukça geniştir ve amaçların gerçekleşmesinde iş dünyasının rolü çok önemlidir. Birleşmiş Milletler’in özel sektörde kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact), hedeflerin gerçekleştirilmesi kapsamında iş dünyasından beklentisi; sorumlu iş yapış şekillerine bağlı kalınması, yenilikçilik ve işbirliği ruhunun devam ettirilmesiyle toplumsal sorunlara çözüm bulmak için fırsatlar yaratılmasıdır. Ayrıca iş dünyasına SKA’lar doğrultusunda yön verilmesinin kurumlar için yeni iş fırsatları yaratılması, kurumsal sürdürülebilirliğin değerinin artması, paydaş işbirliklerinin güçlenmesi, çevresel ve sosyal mevzuatların yakından takip edilmesi gibi olumlu sonuçlar doğurduğu bilinmektedir.

Escarus’un geliştirmiş olduğu SKA Değerlendirme Aracı, Birleşmiş Milletler’in tanımladığı 17 SKA ve bu amaçların her birine yönelik alt hedeflerin analiz edilmesi, bunların özel sektör kuruluşlarındaki mevcut faaliyetlerin değerlendirilmesinde bir baz oluşturacak şekilde kullanılabilir hale gelmesi amacıyla kurgulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sürdürülebilirlik konusunda öncü özel sektör kuruluşlarının ve uluslararası iş dünyası işbirliklerinin yaklaşımları SKA’lar çerçevesinde incelenerek aracın değerlendirmeye alacağı kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler kapsamında kurumlar, her bir SKA özelinde müstakil olarak değerlendirmeye tabi tutularak puanlanmaktadır. Bu süreçte kurumun farklı faaliyetleri, stratejileri ve verileri dikkatle incelenmekte, yasal zorunlulukların ötesinde, sürdürülebilir kalkınmaya katkı amaçlı yürütülen faaliyetler değerlendirmeye dahil edilmektedir. Değerlendirme sonucunda kurumun SKA Puanı belirlenmekte, iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmekte ve SKA performansını artırmak için kurumlara eylem önerileri sunulmaktadır.