Escarus

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” Projesi Yuvarlak Masa Toplantıları

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2017 tarihinde başlatılan ve Escarus tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” kapsamında 2, 3, ve 4 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 8, 9, ve 10 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Paylaşım TarihiMayıs 15, 2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2017 tarihinde başlatılan ve Escarus tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” kapsamında 2, 3, ve 4 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 8, 9, ve 10 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen toplantılarda Türkiye’deki kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelmiş ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında gerçekleştirdikleri projelerini, konu ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşmıştır. 

2, 3, ve 4 Mayıs 2017, İstanbul

8, 9, ve 10 Mayıs 2017, Ankara