Escarus

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” Escarus tarafından 27 Şubat 2017 tarihinde başlatılmıştır.

Paylaşım TarihiMart 31, 2017

Bilindiği üzere, küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın gündemini belirleyen “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)” isimli belge 25-27 Eylül 2015’te düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilmiştir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında 2030 yılına kadar erişilmek üzere 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (Sustainable Development Goals–SDG) ve 169 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirlenmiştir. 2030 Gündemine ve ülkemizin bu konuda yürüttüğü çalışmalara ilişkin detaylı bilgi www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Söz konusu proje ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedefleri kapsamında Türkiye’nin mevcut durumunun ortaya konulması ve elde edilen bulgulara göre politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.