Escarus

TBB Sektör Görünüm Raporu Yayımlandı

Escarus tarafından Türkiye Bankalar Birliği için hazırlanan, finans ve bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik odaklı eğilim ve gelişmeleri ortaya koyan “Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilirlik: Sektör Görünüm Raporu” yayımlandı.

Paylaşım TarihiNisan 4, 2023

Finans ve bankacılık sektörü, sürdürülebilir kalkınma odaklı yatırımlar ile düşük karbon ekonomisine geçişte ve yeşil dönüşümün başarıya ulaşmasında kritik sorumluluklara sahiptir. Finansal kaynakların çevreye, iklime ve topluma zarar verebilecek faaliyetlerde kullanılmasını engellemek açısından da finans ve bankacılık sektörü kilit bir rol üstlenmektedir. Bu bilinç doğrultusunda hazırlanan raporda, küresel ölçekte izlenen sürdürülebilirlik temalarına paralel olarak Türkiye bankacılık sektörünün mevcut uygulamalarına ve gelecek dönem hedeflerine yer verilmektedir.

Finans ve bankacılık sektörünün sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerine ışık tutmak ve sürdürülebilirlik çalışmaları için bir rehber sunmak üzere hazırlanan rapora buradan ulaşılabilir.