Escarus

UEVEP Hazırlık Projesi Final Çalıştayı

2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) hazırlıkları kapsamında son çalıştay 16 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmalarını Dünya Bankası Türkiye Direktörü Sn. Humberto Lopez ve ETKB Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Alparslan Bayraktar yaptı.

Paylaşım TarihiOcak 16, 2023

İstanbul’da gerçekleştirilen final çalıştayında; daha önce tarım, sanayi, inşaat, ulaştırma, enerji, finans, turizm gibi sektörler ile belediye hizmetleri, binalar, ısıtma-soğutma, enerji yönetimi, dijitalleşme gibi alanlar odağında yapılan çalıştaylarda toplanan ve rafine edilen eylem ve faaliyet önerileri tartışıldı.