Escarus

Yatırım Finansman, Escarus Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) Aldı

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., kadının iş dünyasında güçlenmesini destekleyen uygulamaları ve hayata geçirdiği pek çok proje ile Escarus’un toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ölçme modeli çerçevesinde Üst Yönetimin Desteği/Taahhüdü, İşe Alım Kriterleri, Eğitim ve Terfiler, Çalışma Koşullarında Fırsat Eşitliği, Çocuklu Çalışanlar İçin Kariyer Desteği, İş Yerinde Tacizin Önlenmesi, İletişim ve Farkındalığın Artırılması konu başlıklarında gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde İleri Düzey Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) almaya hak kazandı.

Paylaşım TarihiAralık 3, 2020