Escarus

“Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası Çalıştayı” Düzenlendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Dünya Bankası iş birliği ile iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması için gerekli finansman araçlarının geliştirilmesi amacıyla “Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası Çalıştayı” düzenlendi.

Paylaşım TarihiTemmuz 5, 2021

DÜNYA

SPK’dan yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörden ilgili kuruluşların geniş katılımıyla 28-30 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayda, iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, sel, yangın, deniz kirliliği gibi çevre felaketlerinin ekonomi ve finansal piyasalardaki sonuçlarıyla mücadele etmek, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması için gerekli finansman araçlarının geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma sorumluluğunda, dünyada hızla büyüyen yeşil/sürdürülebilir finans yaklaşımının ülkemizde gelişmesi amacıyla çok yönlü değerlendirmeler ve teknik çalışma toplantıları yapıldı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve WB Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame’nin konuşmaları ile açılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği (ICMA), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Garanti BBVA, Escarus, PwC Türkiye ve İş Portföy Yönetimi AŞ temsilcileri katıldı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu‘nun çalıştaydaki konuşmasında, iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisine geçiş süreçlerinin büyük sabit sermaye yatırımlarını gerekli kıldığını ifade ederek, gereken finansmanın sağlanmasında yeşil tahvil gibi yenilikçi finansal araçlar ve düzenleyici çerçeve katkısıyla Türk finans sektörünün ekonominin yeşil dönüşümünde anahtar rol oynayabileceğini belirtti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame ise iklim riskinin ekonomi ve finansal sektör üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini kaydederek, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanının Dünya Bankası’nın küresel öncelikleri arasında yer aldığını ve Türkiye’de yeşil finansman ekosisteminin gelişimini kolaylaştırmak adına SPK ile iş birliğine gidildiğini ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren yatırımların çeşitlendirilmesi hedefleniyor

Açıklamaya göre, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve yerli bankalar, uluslararası piyasalarda sürdürülebilirlik fonlarının yüksek talebi nedeniyle, yeşil tahvil, yeşil kira sertifikası ihraçlarında yatırımcı tabanını genişletme ve borçlanma maliyetini düşürme imkanı bulduklarını belirtti.

Mart 2021’de yayınlanan Ekonomi Reformları Paketi’nde yer alan “SPK Yeşil Tahvil ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi” Eylemi hazırlıkları kapsamında, çevreye olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamaya göre, yeşil tahvil alanında düzenleyici çerçeve ile sermaye piyasasında yeşil finansal araç ihraçlarının artması, kamuyu aydınlatma, doğrulama yükümlülüklerinin yatırımcı güvenini pekiştirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren projelere yatırım imkanlarının çeşitlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Çalıştay oturumlarında, kamu kuruluşlarının yeşil finansman alanındaki çalışmalarının koordine edilmesi, ihraççı şirketler, Borsa, kurumsal yatırımcılar ve benzeri piyasa katılımcılarının ve uluslararası kuruluşların tecrübeleri değerlendirildi.

Açıklamaya göre, toplantıda çevresel sorunların neden olduğu fiziki ve geçiş risklerinin finansal piyasalarda istikrarı ve kurumların sürekliliğini etkileyebilecek nitelikte olduğu ifade edilerek, iklim riskinin günümüzde yeni bir finansal risk, yatırım riski olarak görüldüğü, kurumsal yatırımcıların artık şirketlerin finansal performanslarının yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını da dikkate aldığı vurgulandı.