Escarus

Raporlar ve Analizler

İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finans, enerji ve kaynak verimliliği, sektörel sürdürülebilirlik gibi konularla ilgili güncel gelişmeleri takip eden, odaklı ve temalı raporlar hazırlayan Escarus; analiz ve bulgularını finans dünyası, reel sektör, kamu kesimi ve STK’lar başta olmak üzere çeşitli paydaşlarına iletmekte, bazen de çalışmalarını tüm kamuoyuna duyurmaktadır.

Bir Eko-Sosyal Kriz Olarak Covid-19 Salgını ve Sürdürülebilirlik 

Salgın boyunca pratiği yapılan yeni iş modellerinin, azaltılan seyahatlerin, denenen teknolojilerin yanı sıra toplum genelinde sergilenen dayanışmacı tutumların, doğayla ilgili duyarlılıkların ve sorumlu davranışların salgın sonrasında da olumlu izdüşümleri olacağına şüphe yoktur. Bu yansımaların “daha sürdürülebilir bir dünya perspektifi”ni güçlendirmesi de beklenen bir durumdur. Bireylerin yaşam ve esenliklerinin sürdürülmesi ile şirketlerin sürdürülebilirliği, devletlerin bekası ile dünyanın sürdürülebilirliği arasında kovelant bir bağ bulunduğunun bu vesileyle anlaşılması da Escarus olarak en büyük dileğimizdir.

Sürdürülebilir Finans Görünümü 2018 Raporu Yayınlandı

Sürdürülebilir finans, geçtiğimiz dönemde önemi daha da çok anlaşılan hem Türkiye hem uluslararası piyasalarda uygulamalarını gittikçe daha fazla görmeye başladığımız yeni finans anlayışı olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, sürdürülebilir finans alanındaki gelişmeleri, öne çıkan hususları ve iyi uygulama örneklerini sizlerle periyodik olarak paylaşacağımız bir analiz dizisi yayınlamaya karar verdik. Dönüşen Dünyada Fırsatları Yakalamak başlığını taşıyan ilk rapor, Yeşil ve Sosyal Tahvillere odaklanıyor. Sürdürülebilir Finans Görünümü’nü senelik olarak yayınlamayı planlamaktayız.

COP 21 Paris Zirvesi Sonrası: Sonuçlar ve Beklentiler

30 Kasım 2015 tarihinde başlayarak yaklaşık iki hafta süren 21. Taraflar Konferansı (Conference of the Parties, COP) Paris Zirvesi, 195 ülkenin bir araya gelerek Paris Anlaşması’nda konsensüse ulaşmasıyla sonlandı.

COP21’e Doğru İklim Değişikliği: Dünya ve Türkiye

İklim değişikliği fırtına ve kasırga gibi doğal afetler, mevsim normallerinin dışında seyreden hava sıcaklıkları ve küresel ısınma gibi olaylar ile gündelik hayatımızda etkisini göstermeye başladı.

İklim Değişikliği Finansmanı

Paris Zirvesi’nin ardından iklim değişikliği ile mücadelede girilen yeni dönemde finansmanın önemi artmıştır.