Escarus

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARI

AB Yeşil Mutabakatı Nedir?

AB Yeşil Mutabakatı Nedir?

1990’lı yıllardan beri iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı gibi başlıklar başta olmak üzere çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularında gösterdiği hassasiyet ile bilinen Avrupa...

daha fazla bilgi edinin
Sürdürülebilirlik Raporu’nun Rolü

Sürdürülebilirlik Raporu’nun Rolü

Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirketler için ilk başta kurumsal iletişim faaliyetlerinin bir parçası olarak başlayan sürdürülebilirlik raporlaması da, aynı...

daha fazla bilgi edinin
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Türkiye

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Türkiye

2015 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals -SDG), bütün dünyada benimsenerek uygulanmaya başlandı. 2030 yılı itibarıyla dünya çapında herkes için...

daha fazla bilgi edinin
Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama

Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama

Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevresel ve sosyal konuların da raporlanmasını içererek sürdürülebilirlik raporu/kurumsal sosyal sorumluluk/ kurumsal sorumluluk raporu adı verilen raporlama...

daha fazla bilgi edinin