Escarus

Blog

Yeni Döngüsel Ekonomi Standartları

Yeni Döngüsel Ekonomi Standartları

Malzemelerin asla atık haline gelmediği, enerji ve su kaynaklarının veriminin artırılarak tekrardan kullanılabildiği, bu yönüyle sürdürülebilir geleceğin anahtarı olarak da tanımlanabilen döngüsel ekonomi kavramı, doğrusal ekonominin “al-üret-kullan-at”...

daha fazla bilgi edinin
Su ve Atık Sularda Mikroplastiklerin Giderimi

Su ve Atık Sularda Mikroplastiklerin Giderimi

1972 yılında Sargasso Denizi yüzey suyunda çok sayıda yüzen küçük plastik partiküllerine rastlanınca, dünya ilk kez sucul ortamda mikro boyutlarda plastik parçacıkların bulunduğundan haberdar olmuştur. Plymouth Üniversitesinde deniz biyolojisi profesörü...

daha fazla bilgi edinin
Hedef Sıfır Güvensizlik

Hedef Sıfır Güvensizlik

2023 yılı iş gücü istatistiklerine göre ülkemizde istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı ise %48,3 olarak gerçekleşmiştir. Çalışılan iş yerlerinin sektörel dağılımına bakıldığında ise hizmet sektörü ilk sırada yer almaktadır....

daha fazla bilgi edinin