Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Escarus tarafından dizayn edilen Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS), sürdürülebilirlik uygulamalarının bir kurumun bütün süreç ve iç etaplarına entegre edilmesini hedefleyen bir yönetim anlayışıdır. Escarus deneyimleri, Sürdürülebilirlik Endeksi, ISO 14001, ISO 14064 ve Sürdürürebilir Kalkınma İlkelerini üzerine inşa edilmiş bir yapıdır.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, çevresel ve sosyal risklerin sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda çevresel ve sosyal kaynaklı iç ve dış etkilerin yönetilmesini ve kurumun en üst seviye yönetiminden başlayarak bütün çalışanları tarafından sürdürülebilirlik olgusunun sahiplenmesini mümkün kılar.

Bir Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin temel içerikleri belli olmakla birlikte, kurumun dinamikleri, iç işleyişi ve hassasiyetleri özelinde kurgulanmalı, o kuruma has, özel uyarlanmış olmalıdır.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi, etkilerin sistematik olarak raporlanması, konuya ilişkin verilerin belirli bir sistem akışında temin edilebilmesi ve bunun ek bir efora gerek kalmadan periyodik bir sürece oturtulmasını sağlamalıdır. Bu kapsamda konuya özel araç ve mekanizmaların kullanılması, sistemi güçlendirecektir.

Escarus kuruluşundan itibaren finansal ve sanayi kuruluşlarına Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi kurulması hizmeti vermektedir. Söz konusu sistemin kurulumu, IFC, EBRD, AFD gibi uluslararası finansal kuruluşlardan temin edilen kredilerin şartı niteliğindedir. Sürdürülebilirlik endeksiyle kurumların çevresel, sosyal ve genel olarak tüm sürdürülebilirlik konularını nasıl yönettiğinin sorgulanmaya başlamış olması, kurumlarda bu tür danışmanlık hizmetlerinin alınmasının önünü açmaya başlamıştır. Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemiyle sürdürülebilirlik endeksi değerlendirmesinde kurumlardan talep edilen beklentilerin %100’ü karşılanmaktadır.

Escarus ‘un Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Aracı (ERET) Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Kurulumunda şirketlere bu kapsamda destek sağlamaktadır.

ERET hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Proje Direktörü AYŞE ECE SEVİN MAİL GÖNDER
Uzmana Sor

İLETİŞİM FORMU×

Ad Soyad *

Email *

Mesaj *

ESCARUS BLOG

  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Sürdürülebilirlik günümüzde hem küresel kalkınma girişimleri hem de özel sektörün sorumlu yatırım ka... Daha Fazla
  • MAKALE YEŞİL TAHVİLLER Pozitif çevresel ve iklimsel etkileri olan projeleri desteklemek amacıyla uygulamaya geçirilen yeşil... Daha Fazla
  • MAKALE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NUN ROLÜ Sürdürülebilirlik, artık kurumlar için sorumluluktan çok zorunluluk olarak kabul gören bir olgu olar... Daha Fazla
  • MAKALE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON YÖNETİMİ Çevre ve iklim değişikliği konularında dünya çapında kurgulanan çalışmalar Birleşmiş Miletler Çevre ... Daha Fazla
  • MAKALE RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA Kurumsal raporlama, 1930’lu yıllardan itibaren finansal raporlama ile başlayan, süreç içinde çevrese... Daha Fazla