Escarus

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Kurum için en öncelikli konuların belirlenmesi:

Finansal raporlamanın aksine yasal zorunluluklar ve standartlara tabi olmayan finansal olmayan bir raporun anlamlı veri paylaşımını sağlayabilmesi için, her şirketin kendi öncelikli konuları dahilinde raporlama yapması önem taşımaktadır. Bu öncelikli konuların belirlenmesi sürecinde kurumlar kendi kontrollerinde olan ve ekonomik, çevresel ve sosyal etki yaratan tüm faaliyetlerini, üzerlerinde etkileri olan tüm paydaşlarını bir arada değerlendirmelidir.

Önceliklendirme matrisinin oluşturulması:

Belirlenen öncelikli konularında kendi aralarında önceliklendirilmesi gerekmektedir. Hem paydaşlar hem şirket gözünden çeşitli konuların önemlilik sırasına dizilmesi için paydaş analizleri yapılmalı, şirket yöneticileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmeli, yerel ve küresel rakiplerin önceliklendirme analizleri ve küresel konjonktür incelenmelidir.

Sürdürülebilirlik raporu hazırlanması:

Escarus, içerik ve tasarım konusunda uzman iş ortakları ile birlikte çalışarak kurumların iletişim stratejisi ile paralel bir raporlama süreci gerçekleştirmesi konusunda destek sunmaktadır.