Escarus

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Escarus tarafından kurumlara özel olarak tasarlanan Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS) ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) projeleri; sürdürülebilirliğin kurum için bir iş modeli olarak kurgulanmasını ve kurumun tüm süreçlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır.

Escarus 2011’den bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok farklı kuruluşa SYS ve ÇSYS altyapısı kurulması hizmeti sunmuştur. Bu projelerin ana amacı, sürdürülebilirlik performansını takip etmek ve çevresel, sosyal/itibari risklerin sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Sürdürülebilirlik/Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ile kurumların birbirinden bağımsız “ekonomik-çevresel-sosyal-yönetsel” faaliyetlerinin doğrudan kurum stratejisi ve iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi, konunun kurum kültürü çerçevesinde içselleştirilmesi ve stratejik sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması hedeflenmektedir.