Escarus

Teknik, Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti ve İzleme

Escarus, kalkınma finansmanı kurumları, ihracat kredi bankaları, uluslarası finans kurumları ve yerel bankalar da dahil olmak üzere en saygın finans kurumlarına «borç veren tarafı danışmanlık hizmeti» sunmaktadır.

 Son 3 yıl boyunca Escarus, yerel ihracat kredi bankasının Afrika’daki projeri için borç veren taraf teknik danışmanlık hizmetleri sağlamıştır. Proje kapsamında Escarus, ihraç edilen mal ve hizmetlerin katma değer açısından detaylı teknik ve finansal analizini gerçekleştirmiştir.

Analiz sürecine ek olarak, Escarus finanse edilen projelerin çevresel ve sosyal risklerinin IFC’nin Performans Standartlarına göre değerlendirmesini de yapmıştır. İlaveten Escarus, halkın katılımı toplantı notlarını değerlendirmiş ve kamunun aydınlatılmasına yönelik uygulamaları ve kamuoyundan projeyle ilgili gelen geri bildirimleri kapsamlı olarak incelemiştir.

Escarus ayrıca teknik ilerleme, çevresel ve sosyal uygulamalar hakkında saha izleme çalışmaları yürütmüştür.

Escarus borç veren tarafı danışmanlık hizmetleri aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır;

  • Teknik durum tespiti hizmetleri,
  • Çevresel ve sosyal durum tespiti hizmetleri,
  • Teknik, maliyet ve sözleşme konularında profesyonel destek sağlanması,
  • Projelerin teknik, çevresel ve sosyal izlemesinin gerçekleştirilmesi.