Escarus

Anadolu Sigorta Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Projesi

Sigortacılık sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında olan Anadolu Sigorta’da, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik faktörlerinin şirket yönetiminde ve ürün/hizmet süreçlerinde bir bütün olarak gözetilmesini ve bu faktörlere bağlı risklerin ve fırsatların etkin bir biçimde yönetilmesini amaçlayan bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Projesi (ÇSYS) başlatıldı.

Paylaşım TarihiTemmuz 7, 2020

Escarus’un danışmanlığını yürüttüğü projede, Anadolu Sigorta’nın sürdürülebilirlik yaklaşımının iş süreçlerinin bir parçası haline getirilmesi öngörülüyor. Projeyle, sigortalama ve fon yönetimi süreçlerinde ekonomik sürdürülebilirliğin yanı sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin de gözetilmesine yönelik bir sistem kurgulanması amaçlanıyor. Bu projeyle Anadolu Sigorta’nın sigortacılık faaliyetleri ile çevresel ve sosyal risk yönetimi konularının entegrasyonu sağlanacak.

Basın yansıması için tıklayınız.