Escarus

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON

2023 Yılında Gezegenimizi Ne Kadar İyi Tanıdık?

2023 Yılında Gezegenimizi Ne Kadar İyi Tanıdık?

Hiç şüphesiz ki 2023 yılı hem toplumlar nezdinde hem de iş dünyasında doğa ve iklim çabalarının yoğun olarak gözlendiği bir yıl olmuştur. Bu yazının temel amacı, 2024 yılına henüz yeni adım atmışken, 2023 yılının sonuçları üzerinden insanın doğayla...

daha fazla bilgi edinin
İklim Değişikliği ve Tarım

İklim Değişikliği ve Tarım

İklim, bölgesel farklılıklara bağlı olarak tarımsal üretimin sürekliliğinin ve verimliliğin sağlanmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Tarım, insanlığın devamı için gereken temel ürünleri sağlaması, suyun ve toprağın kullanımı nedeniyle tüm...

daha fazla bilgi edinin
Küresel Isınma: Dünyanın İki Ucu

Küresel Isınma: Dünyanın İki Ucu

Küresel çapta bir sorun olduğu artık herkesçe kabul gören küresel ısınmayla nasıl mücadele edileceği konusunda birbirinden farklı pek çok görüş mevcuttur. Radikal tedbirler alınması ve ortalama konfor standartlarından vazgeçilmesi gerektiğini savunanlar...

daha fazla bilgi edinin
Cop26’nın Ardından Kısa Bir Değerlendirme

Cop26’nın Ardından Kısa Bir Değerlendirme

Küresel çapta bir sorun olduğu artık herkesçe kabul gören küresel ısınmayla nasıl mücadele edileceği konusunda birbirinden farklı pek çok görüş mevcuttur. Radikal tedbirler alınması ve ortalama konfor standartlarından vazgeçilmesi gerektiğini savunanlar...

daha fazla bilgi edinin
Karbon Vergisi ve Emisyon Ticaret Sistemi

Karbon Vergisi ve Emisyon Ticaret Sistemi

Fosil yakıt kullanımı, arazi kullanımı, endüstriyel prosesler, tarım ve hayvancılık gibi insan faaliyetleri sonucunda sera gazı emisyonları artıyor ve bu durum sıcaklıkların yükselmesine neden oluyor. Bunun en önemli sonuçlarının başında ekstrem iklim...

daha fazla bilgi edinin
Şirketlerin TCFD Raporlamaları ve İklim Riskleri

Şirketlerin TCFD Raporlamaları ve İklim Riskleri

1980’lerin başında küresel ısınma, 2000’li yıllarda ise iklim değişikliği olarak ifade edilen ve temelde sera gazlarının atmosferde olağan dışı artışının yol açtığı olumsuz durumu ifade eden sorun günümüzde yadsınamaz derecede belirginleşmiştir. Her ne...

daha fazla bilgi edinin
Elektrikli Araçlar Ne Kadar Emisyonsuz?

Elektrikli Araçlar Ne Kadar Emisyonsuz?

Ulaştırma sektöründe sürdürülebilirlik üzerine faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşumuz, birkaç ay önce yaptığı bir sosyal ağ paylaşımında 1 litre benzin ve 1 litre dizel yakıt yakılması ile açığa çıkan karbondioksit miktarını verirken,...

daha fazla bilgi edinin