Escarus

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye

Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye

Seyahat ve turizm sektörünün, dünya genelindeki ekonomik faaliyetlerin yaklaşık %10’unu oluşturduğu bilinmektedir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin “Seyahat & Turizm: Ekonomik Etki 2019” raporu verilerine göre, turizm küresel ölçekte 8,8 trilyon...

daha fazla bilgi edinin
Sosyal Sürdürülebilirlik ve ISO 26000

Sosyal Sürdürülebilirlik ve ISO 26000

Sosyal sürdürülebilirlik, kurum ve kuruluşların çalışmaları esnasında paydaş katılımını ne oranda sağladıkları ve paydaş ilişkilerini nasıl yürüttükleri soruları üzerine odaklanır. Hedef kitle, iç paydaşlar olan çalışanlar ve dış paydaşlar olan...

daha fazla bilgi edinin
COVID-19 Salgını ve Göçmenler

COVID-19 Salgını ve Göçmenler

Göçmenler, özellikle sosyal ve ekonomik krizler sırasında; devletlerin vatandaşlarını önceliklendiren koruma politikaları izlemesi, bazı yasal haklardan mahrum kalma ve ötekileştirme gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bir sağlık krizi ile başlayıp günden...

daha fazla bilgi edinin
Göç: Türkiye’nin Meselesi

Göç: Türkiye’nin Meselesi

Tarihin tozlu sayfalarından başımızı kaldırıp yakın geçmişe baktığımızda ise son yıllardaki gelişmelere paralel olarak dünya gündeminin başlıca konularından birisinin de göç ve göçmenler olduğunu açıkça görebiliyoruz. Suriye’de yaşanan iç savaş...

daha fazla bilgi edinin