Escarus

Enerji Bakanlığı Danışmanlık İhalesi Sonucunu Açıkladı

Enerji Bakanlığı Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti ihalesinin sonucunu duyurdu. İhale enerji verimliliğinde teknik kapasitelerinin geliştirilmesi için düzenlendi.

Paylaşım TarihiAğustos 5, 2021

YEŞİL EKONOMİ

Duyuruya göre EVD’lerin, Enerji Denetim Şirketlerinin ve ETKB Eğitmenlerinin Teknik Kapasitelerinin Geliştirilmesi Danışmanlık Hizmetleri projesi için üç ayrı konsorsiyum teklif verdi.

İhalenin kazananı ise Escarus TSKB Sustainability Consultancy, Escon Enerji, S317 Consulting, FIRE Italian Federation for Energy Efficiency Konsorsiyumu oldu.

Konsorsiyum ihalede 699.747 ABD Dolarlık teklif verirken, yapılan yeniden hesaplamanın sonrasında KDV hariç olmak üzere 527.945 ABD Dolarlık tutar üzerinden kazandı.

Duyuruya göre konsorsiyumun en avantajlı teklifi vermesine karşın tüm teklifler proje için ayrılan tutarı aştığından finansal teklif tutarları, hizmet azaltımı ile paralel şekilde yeniden hesaplandı ve Dünya Bankası’ndan da muvafakat alınarak konsorsiyum sözleşme müzakerelerine davet edildi.

Alınacak danışmanlık hizmetleri kapsamında, enerji verimliliği alanında düzenlenecek olan eğitimlerle Bakanlık temsilcileri başta olmak üzere EVD’lerin ve enerji etüt firmalarının teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, Bakanlığın mevcut eğitim materyallerinin güncellenmesi ve eğitim merkezinin kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Dünya Bankası 200 milyon ABD Doları kaynak sağlamıştı

Dünya Bankası 2019 yılında “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi kapsamında Türkiye’ye 200 milyon ABD Doları kaynak sağlanmasını onaylamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde yürütülen projenin ana hedefi kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek için bir geçiş planı oluşturmak.

16 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar %15 oranında enerji tasarrufu sağlanmasının hedeflenmişti.