Escarus

Escarus, 21. İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Toplantısı’na Katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)’nin koordine ettiği ve Escarus’un yürüttüğü “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi Projesi” kapsamında hazırlanan rapor, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen 21. İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Toplantısında sunuldu.

Toplantının ilk gününde Escarus yöneticilerinden Rana Akbaş tarafından projenin genel bilgileri, projenin ilerleme adımları ve proje süresince elde edilen temel bulgular üzerine sunum gerçekleştirildi. Örnek çalışmalar arasından seçilen Çıldır Havalimanı fizibilite hesaplamaları, İngiltere vaka çalışması ve iyi uygulama örneklerinden derlenen politika önerileri proje ekibinde yer alan sektör uzmanı Dr. İsmail Çağrı Özcan tarafından; Malezya ve Ürdün saha ziyaretlerinden edilinen izlenimler ve anket sonuçları ise yine proje ekibindeki sektör uzmanlarından Dr. Volkan Recai Çetin tarafından katılımcılara aktarıldı.

Toplantının ikinci gününde “Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” kılavuzu ve politika önerileri üzerine tartışmalar yürütüldü. Escarus proje ekibi tarafından hazırlanan rehber katılımcılara sunuldu ve katılımcıların rehberin geliştirilmesi kapsamındaki önerileri not edildi, soruları cevaplandı.