Escarus

Escarus, İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Koordinasyon Ofisi – İKO (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı – SBB) tarafından yürütülen “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaşım Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi Konulu Rehber Hazırlanması” projesinin detayları 3 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu’nun 20. Toplantısı’nda katılımcılara aktarıldı.

Paylaşım TarihiMayıs 3, 2023

Toplantıya 19 Üye Devletin temsilcileri ile beraber Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), BESENVE Şirketi ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri de katıldı.

İslam ülkeleri için ulaşım altyapılarının çevresel etkilerinin en uygun şekilde nasıl ölçülebileceğine ilişkin hususları analiz etmek amacıyla geliştirilen bu projede Escarus literatür araştırmaları, konu ile ilgili iyi uygulamaların tespiti, üye ülkelerin mevcut uygulamalarının kıyaslanması, çevresel etkilerinin nasıl ölçülebileceğine ilişkin özgün bir model ve yöntem belirlenmesi kapsamında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Escarus yöneticilerinden Rana AKBAŞ, projenin kavramsal çerçevesi ve metodolojisini açıklayan bir sunum ile toplantı başlangıcında katılımcıları bilgilendirdi. Yine Escarus proje ekibinde yer alan Dr. İsmail Çağrı ÖZCAN tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin ulaşım yapılarındaki çevresel etkilerinin ölçülmesine dair geliştirdiği yöntemler vaka çalışması olarak sunuldu.