Escarus

Escarus, UEVEP Arz Tarafı “Enerji Verimliliği Çalıştayı”nda Moderatör

2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlıkları kapsamında 1 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Çalıştayı’nda santrallerde enerji verimliliği, elektrik iletim ve dağıtım hatlarında enerji verimliliği, petrol, doğal gaz nakil hatları ve araçlarında enerji verimliliği, talep tarafı yönetiminin geliştirilmesi, genel aydınlatmada enerji verimliliği, enerji veri platformunun oluşturulması, enerji dağıtım ve tedarik şirketlerinde yükümlülük sistemi konuları tartışıldı.

Paylaşım TarihiKasım 1, 2022