Escarus

Escarus, UEVEP Odaklı Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştayında Moderatör

Dünya Bankası’nın desteğiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yürütülen, Escarus’un da danışman firma olarak yer aldığı “Enerji Verimliliği 2030 Vizyonu, Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın (UEVEP) (2024-2030) Belirlenmesi” projesi kapsamında “Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştayı” yapıldı. 11 Ekim 2022 tarihinde Antalya’da gerçekleşen, turizm sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörden paydaşların bir araya geldiği çalıştayda, binalarda enerji verimliliğini artırma imkanları, uygulama zorlukları ve iyileştirme önerileri tartışıldı.

Paylaşım TarihiEkim 11, 2022