Escarus

İklim Riskleri Yönetimi

Hİzmetler

İklim değişikliğinin etkilerinin güçlü biçimde hissedildiği günümüzde, şirketler bu değişimin stratejileri, operasyonları ve hedeflerine olan etkilerini anlamak ve bu etkileri yönetmek için çözüm arayışı içerisindedir.

Escarus tarafından kurumlara özel olarak tasarlanan İklim Riskleri Yönetimi (IRIY) projeleri iklim değişikliğinin şirketler için bir iş modeli olarak kurgulanmasını ve kurumun tüm süreçlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır.

Escarus şirketlere iklim değişikliği kaynaklı risklerinin belirlenmesi, söz konusu risklerin gerçekleşme olasılığı ve etkilerinin değerlendirilerek bunların önlenmesi için atılacak adımların tespit edilmesi, söz konusu risklerin gerçekleşmesi durumunda yaşanması muhtemel finansal ve finansal olmayan etkinin tanımlanması ve tespit edilen risklerin mevcut yönetim/karar verme süreçlere entegrasyonu konusunda hizmetler sunmaktadır.

Escarus’un İRİY proje yaklaşımı; farklı sürdürülebilirlik temalı endeks metodolojileri olan CDP, TCFD, Bilim Temelli Hedefler gibi temel yaklaşımlar üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Etkin bir yönetim sisteminin temel içerikleri; kurumun dinamikleri, iç işleyişi ve hassasiyetleri özelinde kurgulanmalıdır ve kuruma özel uyarlanmış olmalıdır. Bu sebeple, Escarus tarafından kurulan altyapı müşterinin beklentisi doğrultusunda ve iş birliği yaptığı/yapmayı planladığı paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır.