Escarus

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemleri

Hİzmetler

Sürdürülebilirlik başlığının çok farklı bölüm ve disiplinleri etkileyen bir kavram olması sebebiyle, çoğunlukla kurum içinde sahiplenilmesi ve etkin yönetilmesi zor olabilmektedir. Escarus tarafından kurumlara özel olarak tasarlanan Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS) ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) Projeleri, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal yönetişiminin kurum için bir iş modeli olarak kurgulanmasını ve kurumun tüm süreçlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır.

Escarus 2011’den bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok farklı kuruluşa SYS ve ÇSYS altyapısı kurulması hizmeti sunmuştur. Bu projelerin ana amacı, sürdürülebilirlik performansını takip etmek ve çevresel, sosyal/itibari risklerin sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Sürdürülebilirlik / Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ile kurumların birbirinden bağımsız “ekonomik-çevresel-sosyal-yönetsel” faaliyetlerinin doğrudan kurum stratejisi ve iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi, konunun kurum kültürü çerçevesinde içselleştirilmesi ve stratejik sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bugün gelinen noktada Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi / Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi olarak anılan sistemler; kurumsal yönetişim yapılanmasının ve politikalar/taahhütler geliştirilmesinin yanı sıra, çevresel etkilerin ölçümü, atık yönetimi, karbon emisyon yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, çalışma şartları, eğitim, paydaş iletişimi ve sürdürülebilirlik raporlaması alt yapısı gibi farklı olguları da içeren entegre sistemlere dönüşmüşlerdir.

Escarus’un SYS/ÇSYS proje yaklaşımı farklı sürdürülebilirlik temalı endeks metodolojileri, ISO 14001, ISO 14064 ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi temel yaklaşımlar üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Etkin bir yönetim sisteminin temel içerikleri kurumun dinamikleri, iç işleyişi ve hassasiyetleri özelinde kurgulanmalıdır ve kuruma özel uyarlanmış olmalıdır. Bu sebeple, Escarus tarafından kurulan altyapı müşterinin beklentisi doğrultusunda ve işbirliği yaptığı/yapmayı planladığı paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Tasarlanan sitemler kurumun görüşleri doğrultusunda son haline getirilirken aynı zamanda kuruma özel olarak hazırlanan eğitimler ve atölye çalışmaları ile konunun kurum içinde sahiplenilmesi ve kapasite gelişimi sağlanmaktadır. Escarus tarafından tercihe göre sunulan uzaktan destek sürecinde ise kurum içinde sistemin içselleştirilmesi sürecinde yardımcı olunmaktadır.