Escarus

Sürdürülebilir Finans

Hİzmetler

Çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili (ÇSY, ESG) unsurları iş ve yatırım kararlarına entegre eden ürün ve hizmetler, sürdürülebilir finans dünyasının temelini oluşturmaktadır.

Yeni yatırımların ve finansman araçlarının doğaya, topluma ve insana pozitif katma değer sağlaması anlayışı giderek daha fazla yatırımcının ilgisini çekmektedir. Sürdürülebilir finans ürünleri, aynı zamanda çevresel ve sosyal gelişim yatırımları için alternatif finansman kaynağı da yaratmaktadır. Bu noktada sürdürülebilir finansman mekanizmalarının ve araçlarının doğru kurgulanması stratejik önem taşımaktadır.

Escarus, finans kuruluşları ve şirketlere sürdürülebilir finans alanında stratejik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kurumun ihtiyaç ve kapasitesi doğrultusunda;

– Sürdürülebilir finansman portföyünün analizi
– Yeşil/sosyal/sürdürülebilir tahvil danışmanlık hizmetleri (SKA, cinsiyet eşitliği, su vb. temalı tahvil çerçevelerinin geliştirilmesi)
– İkinci taraf görüş hizmetleri
– Etki raporlaması
– Sürdürülebilir finans ürün ve hizmetlerinin kurgulanması
– İklim finansmanı araçlarının geliştirilmesi

hizmetleri sunulmaktadır.