Escarus

Kredi Analizi İçin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin (ÇSYS) Geliştirilmesi

Bankalar ve diğer finans kuruluşları Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) kurarak özellikle finansman süreçlerinde çevresel ve sosyal risklere maruz kalma durumlarını proaktif bir şekilde yönetmektedirler. Escarus’un Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi, finans kurumları için riskleri belirlemekte ve bu risklerin etkilerini yapılandırılmış bir şekilde yönetmek için metodolojik bir yaklaşım içermektedir.

Proje dahilinde Escarus’tan proje finansmanını, kurumsal kredileri, yatırım bankacılığını kapsayacak, kısaca krediyle ilgili tüm risk politikaları ve prosedürlerle entegre olan ve banka genelindeki operasyonları gözeterek hazırlanmış bir çevresel ve sosyal yönetim sistem kurması istenmiştir. Escarus gerçekleştirdiği bu projeyle Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası için bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) hayata geçirmiştir.

Escarus ÇSYS sistemi, kurumun stratejik ve ticari hedeflerini yerine getirirken karşılamaya istekli olduğu risk türü ve seviyesi ile risk iştahını uyumlu hale getirmiştir. Escarus, bankaya özel hazırladığı Ç&S risk çerçevesini kurumun borç verme faaliyetlerine entegre etmiştir.

Hayata geçirilen bu entegrasyondan sonra Banka, kredi verme süreciyle ilişkili potansiyel çevresel ve sosyal riskleri sağlıklı bir tespit edebilmiş, değerlendirebilmiş ve riskleri azaltmak ve yönetmek için doğru önlemleri tespit edebilmiştir. Bu süreçte Escarus, kurumun uluslararası finans kurumları tarafından zorunlu koşulan Ç&S gerekliliklerine uygun çalışmasını sağlamak için “Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Aracını (ERET)” kredi değerlendirme süreçlerine dahil etmiştir.

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi yaşayan bir sistemdir. Escarus, günlük işleyişinde kurumun karşısına çıkan ve hatta zaman içinde farklı nedenlerle gelişen çevresel ve sosyal sorunları takip etmekte, gelişmeler ışığında Banka’nın günlük operasyonlarında çevresel ve sosyal riskleri yeterince yönetip yönetmediğini belirlemek için kurduğu sistemini düzenli olarak değerlendirmektedir.