Escarus

Paydaş Analizi ve Önceliklendirme

HİZMETLER

Paydaş analizi sonuçları, bir kurumun sürdürülebilirlik stratejisini belirlerken göz önünde bulundurması gereken en önemli değişkenler arasında yer alıyor. Paydaşların sürdürülebilirlik önceliklerini ve algılarını belirleyecek analitik çalışmalar paydaş analizi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Escarus, paydaş analizini yaparken nicel yaklaşımın yanı sıra nitel bir bakış açısı da sunar. Paydaş analizi projelerinin yürütülmesi iki aşamaya ayrılır; nitel ve nicel araştırma. Her iki metodolojinin de kullanılması, en gerçekçi paydaş deneyimi hikayesinin elde edilmesini sağlar. Analizin bütünlüğünü sağlamak için hem derinlemesine görüşme hem de anket aşamalarında aynı kavramsal çerçeve kullanılır. Böylece nitel ve nicel araştırma bölümleri birbirini besleyen bir çerçevede ele alınmıştır.

Escarus, paydaş analizinin nicel inceleme aşamasında anket yöntemini kullanmakta, yönelttiği sorularla kurumun algısını ve sürdürülebilirlik önceliklerini ölçmektedir. Nitel araştırma sırasında Escarus, hedef kitlenin algı ve tutumlarını, doğal çalışma ortamlarında yapılan derinlemesine görüşmeler yoluyla ortaya koymaktadır.