Escarus

EBRD-MEB: Okullarda Enerji Etütleri ve Potansiyel Belirleme Çalışması

Projenin temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) mevcut binalarında enerji verimliliğinin ve sismik direncin artırılması için EBRD’nin yatırım programı çerçevesinde bir fizibilite çalışması yapılmasıdır.

Proje 4 ana bileşen altında yürütülmüştür:

  • Seçilen okullarda enerji etütleri ve deprem dayanıklılık araştırmaları (pilot çalışma) yapılması
  • Yatırım teklifleri ve finansal analizlerin hazırlanması
  • MEB’in bina stoku göz önünde bulundurularak pilot çalışmalardan çıkan sonuçlara dayalı projeksiyon çalışması yapılması
  • Projenin finansal ve finansal olmayan faydalarının hesaplanarak yatırım programının ekonomik analizinin yapılması

Enerji etütleri ve deprem dayanıklılık araştırmaları, MEB’in yapı portföyünü temsil eden ve özel olarak seçilen 8 okul binasında Escarus tarafından gerçekleştirilmiştir. Etüdü yapılan binaların enerji performansları ve eksiklikleri göz önünde bulundurularak MEB’e enerji verimliliği önlemleri ve yapısal güçlendirme planları önerilmiştir.

EBRD’nin yatırım programına dahil edilebilecek MEB’in yapı stoğu için, proje dahilinde yapılan araştırmalarının bulguları kullanılarak potansiyel yatırım fırsatları önerilmiştir.

Enerji verimliliği ve deprem güçlendirme yatırımları kaynaklı finansal olan ve finansal olmayan potansiyel faydalar; enerji ve CO2 emisyonu tasarrufu fırsatları, daha iyi öğrenci/öğretmen konforu, geliştirilmiş sağlık koşulları, olası depremlere karşı korunma gibi unsurlar açısından değerlendirilmiştir.