Escarus

IC Holding – Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Projesi

Escarus tarafından gerçekleştirilen IC Holding Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Projesi, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS) ve Sürdürülebilirlik Raporu olmak üzere iki bileşenli olarak kurgulanmıştır. Boşluk Analizi çalışması kapsamında, IC Holding’in mevcut stratejileri ve faaliyetleri, dünya genelindeki iyi uygulamalar ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak değerlendirilmiş ve gelecek dönem hedefleri sürdürülebilirlik perspektifiyle analiz edilerek gelişme alanları belirlenmiştir.

Boşluk Analizi çalışmasının sonuçları doğrultusunda ve IC Holding’in hedef ve öncelikleri dikkate alınarak kamuoyuyla paylaşılabilecek sürdürülebilirlikle ilgili politika dokümanları oluşturulmuştur. Aynı aşamada, kurum içinde sürdürülebilirlik yönetişimi ve sorumlulukların tanımlanması için yönetişim yapısına yönelik öneriler sunulmuştur. Takip eden süreçte sürdürülebilirlik yaklaşımının iş süreçlerine entegre edilmesi ve sistematik bir şekilde ele alınması için yönetim sistemi çatısı altında dokümantasyon hazırlanmıştır. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine ve süreçlerin daha hızlı benimsenmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim süreçlerine önem veren Escarus, sürdürülebilirlik yaklaşımının IC Holding çalışanları tarafından içselleştirilmesi için farkındalık yaratma odaklı eğitimler ve sistemin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirme eğitimleri düzenlemiştir.

Projenin diğer adımında GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) standartlarına uyumlu bir şekilde IC Holding’in sürdürülebilirlik performansının ve çevresel, sosyal ve yönetişim faaliyetlerinin detaylı bir değerlendirmesini sunan Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanmıştır.