Escarus

Katar Kalkınma Bankası (QDB) – Stratejik Danışmanlık Projesi

Katar’da faaliyet gösteren bir kalkınma bankası, ekonomik büyüme, yapısal değişim ve istihdam yaratma rolleri açsından ulusal ekonomiler için vazgeçilmez olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) gelişimlerini hızlandırmak ve sonuç odaklı danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyle entegre bir program başlatmıştır.

Escarus, anılan program dahilinde iki aşamadan oluşan yeniden yapılanma stratejik danışmanlık hizmetleri sunmuştur; 

Yürütme planının geliştirilmesi (uygulama çerçevesiyle birlikte düzeltici eylemler kümesi),

Yürütme planının uygulanması ve kurum performansının takibi.

Escarus, KOBİ’lere aşağıdaki başlıklarda yol gösterici olmuştur;

Satış verimliliğinin ve maliyetlerin optimize edilmesi,

Kurum gelişimine etki eden olumsuz nedenlerin teşhis edilmesi ve etkili bir gelişim temposu yakalayabilmek için gerekli desteğin sağlanarak iş karlılığının en üst düzeye çıkarılması.