Escarus

KOTON Tedarik Zincirinde Cinsiyet Eşitliği Projesi

Escarus, cinsiyet eşitliği projesini Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile işbirliği yaparak yürütmüştür.

Projenin temel amacı, Koton’un tedarik zinciri boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarını teşvik etmek, Koton tedarikçilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının değerlendirilmesi sağlamak ve tedarikçilerin bir sertifikayla belgelendirilmesini gerçekleştirmektir.

Çalışma aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik veri toplamayı geliştirmeyi ve işyerinde cinsiyet eşitliğini sağlayan uygulamalara bilgi ve analiz desteği sunmayı amaçlamıştır. Escarus, Koton’un tedarik zincirinde yer alan şirketleri, çalışanlarının cinsiyetine bakılmaksızın aynı kaynaklara ve fırsatlara erişebilecekleri bir noktaya yönlendirmiştir.

Proje sonunda, tedarik zincirindeki şirketler kadın çalışanların işgücüne tam ve eşit katılımı önündeki engellerin nasıl kaldırılacağını daha net bir şekilde görmüştür. Escarus tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Koton tedarikçilerine toplam cinsiyet eşitliği puanlarına göre global olarak geçerli bir cinsiyet eşitliği sertifikası verilmiştir.