Escarus

OYAK – İklim Riskleri

Projede OYAK Grubu Şirketleri için düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde iklim riskleri ve fırsatlarının tespit edilerek şirketlerin stratejilerine entegre edilmesi hedeflenmiştir. TCFD tavsiyeleri doğrultusunda, OYAK Grubu Şirketlerinde iklim değişikliği risklerinin kapsamlı ve bağlantılı bir şekilde ele alınarak risklerin/ fırsatların en doğru şekilde yönetilmesi için yol haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışma çıktılarının sürdürülebilirlik faaliyetlerinin odağını oluşturması, kurumsal risk yönetimi çalışmalarına katkı sağlaması ve kısa-orta-uzun vadeli strateji belirleme çalışmalarında kullanılması öngörülmüştür.

Proje kapsamında

  • Türkiye, Avusturya, Portekiz ve Romanya’da 6 sektörde faaliyet gösteren (Maden-Metalurji, Tarım-Gıda, Enerji, Çimento-Beton-Kâğıt, Otomotiv-Lojistik ve Kimya) 18 şirketle çalışılmıştır.
  • OYAK ve Escarus tarafından kurulan proje ekibinde 180 kişi yer almıştır.
  • Sektörel risk çalıştayları gerçekleştirilmiş ve sektör raporları hazırlanmıştır.
  • Farklı seviyelerdeki OYAK Grubu çalışanlarına TCFD eğitimleri verilmiştir.
  • İklim risklerinin OYAK Grubu bünyesinde etkin bir şekilde yönetilmesi için çeşitli model önerileri sunulmuştur.