Escarus

SOCAR – Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

SOCAR, gelecek dönemde halka arz olma planı doğrultusunda genel merkez ve belli iştiraklerindeki (PETKİM, PETLİM, STAR Rafineri) faaliyetlerin sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde ilerlemesi ve kurumsal yönetim yapısının bu ilkelere uygun olarak şekillendirilmesi için bir “Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi” projesi başlatmıştır. Proje kapsamında Escarus danışmanları Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA), sürdürülebilirlik risklerini ve küresel sürdürülebilirlik eğilimlerini de dikkate alarak kurumun yeni bir sürdürülebilirlik modelini hayata geçirebilmesi için strateji ve politikalar geliştirmiştir.

Proje kapsamında:

  • SOCAR Türkiye için sürdürülebilirlik stratejisi hazırlanmış ve yönetişim yapısı kurgulanmıştır. Projede bütünleşik bir bakış açısıyla merkezi bir very toplama ve sürdürülebilirlik yönetim sistemi geliştirmiştir.
  • Çalışanlar arasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve departmanların kapasitelerini geliştirmek için eğitim programları geliştirilmiştir.
  • SKA analizi ve haritalandırma çalışması tamamlanmıştır.
  • SOCAR Türkiye ve bağlı ortaklıklar nezdinde sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerin merkezden koordine edilmesini sağlayan ve APG’lerle veri akışını mümkün kılan bir sistem kurulmuştur.