Escarus

STWI (İsveç Tekstil Su İnisiyatifi) Projesi – Tekstil, Enerji ve Kaynak Verimliliği Projesi

İsveç Tekstil Su İnisiyatifi (STWI), yaklaşık 30 İsveçli tekstil ve deri şirketinin üyeliğine sahip bir özel sektör ağıdır. Bangladeş, Çin, Hindistan, Etiyopya ve Türkiye’deki üretim merkezlerinde STWI üyesi markalara ait tedarikçi ve alt tedarikçiler için üretim süreçlerinde su verimliliğini artırmak amacıyla projeler hayata geçirmektedir.

STWI projesi dört ana bileşenden oluşmuştur,

 • Tekstil fabrikalarında kapasite geliştirme ve yatırım desteği,
 • Üretim yapılan ülkelerde endüstriyel su yönetişiminin iyileştirilmesi,
 • Uluslararası uygulamaları içeren STWI kaynak verimliliği kılavuzlarının tekstil sektöründe kaynak kullanımına entegrasyonu,
 • İletişim ve sosyal yardım.

STWI projesi bir SIWI (Stockholm Uluslarası Su Enstitüsü) programı olarak uygulamaya konulmuştur ve proje SIDA (İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı) tarafından Kamu Özel Kalkınma Projesi olarak değerlendirilmiş ve programa 49 milyon SEK (İsveç Kronu) tutarında finansman sağlanmıştır.

  STWI projesi Türkiye bacağında 2015-2017 yılları arasında Escarus tarafından danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Proje sırasında Escarus, tekstil ve deri üretim süreçlerinde su, enerji ve kimyasalların sürdürülebilir kullanımı konusunda İsveçli markalara üretim yapan firmaların çevresel performans kapasitesini geliştirmeye odaklanmıştır. Verilen danışmanlık hizmetleri sonucunda yıllık proje hedefleri tutturulmuş,

  • Atık ve yan ürünlerin üretimde yeniden kullanılması,
  • Kirliliğin azaltılması,
  • Atıksu arıtımı için yönetim ve çalışan bilgi kapasitelerinin artırılması,

  noktalarında önemli gelişmeler sağlanmıştır.