Escarus

T.C. Kalkınma Bakanlığı – Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) Projesi

Escarus, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi” çerçevesinde SKA’ların uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin Kalkınma Bakanlığı’nın (mülga) desteklenmesine yönelik çalışmalarda lider ve tek danışman olarak görev almıştır. Escarus, proje dahilinde önceliklere, ihtiyaçlara ve kaynakların kullanılabilirliğine dayalı olarak mevcut durumu ve boşlukları özetleyen SKA raporları geliştirmiştir. Proje çıktıları Türkiye’nin 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na girdi sağlamıştır.

 

Proje kapsamında aşağıdaki işler Escarus tarafından gerçekleştirilmiştir:

  • Ulusal hedefler ve göstergelerin ışığında öncelikli yerel SKA’ların ve ilgili göstergelerin belirlenmesi,
  • SKA’lar hakkında ayrıntılı teknik tavsiye sağlanması,
  • SKA’larla ilgili istişarelerde kamu yetkililerinin desteklenmesi,
  • Tüm SKA raporlarında yer alan eylem planı ve olgular dikkate alınarak bütünsel bir teknik inceleme sunulması.

Projede Escarus, Türkiye’nin mevcut durumunu aşağıdaki başlıklar çerçevesinde değerlendirmiştir:

  • Politikalar ve stratejiler,
  • İlgili mevzuat,
  • Kurumsal çerçeve.