Escarus

UNDP Projesi – Stratejik Yatırım Planlarının Geliştirilmesi

Projenin hedefleri özetle şöyledir;

 • Tarımsal üretimi, verimliliği ve rekabet gücünü artırmak,
 • Pazarlar ve pazarlama için yerel altyapı ve hizmetleri geliştirmek,
 • Arazi, toprak, su ve fauna kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak,
 • Yerel tarım kurumlarının güçlendirilmesini sağlamak,
 • Analitik çalışma ve bulgulara dayalı yatırım modeli geliştirmek,
 • Altyapılar ve teşviklerle üretim, işleme ve pazarlamaya yatırım yapması için özel sektöre elverişli bir ortam yaratılmasını sağlamak.

Proje kapsamında Escarus;

 • Konya ve Karaman il sınırları içindeki çilek, kiraz, üzüm, mantar ve tıbbi aromatik bitkilerin değer zincirlerini analiz etmiştir,
 • Bu ürünlerin üretiminde yer alan özel sektör oyuncuları üzerine kapsamlı bir analiz gerçekleştirmiştir,
 • Çiftçilerin ve bölgedeki çiftçi örgütlerinin karşı karşıya kaldıkları zorlukları belirlemiştir,
 • Hasat sonrası gıda güvenliği, depolama, kurutma, derecelendirme/ayırma, paketleme, sertifikasyon, etiketleme, markalama vb. dahil olmak üzere değer zincirindeki her ürün için stratejik yatırım planları hazırlamıştır,
 • Bu hususlara ek olarak yatırım planları kapsamında önerilen projeleri finansal açıdan kapsamlı olarak değerlendirmiştir.