Escarus

Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme

HİZMETLER

Her kuruluşu sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmeye teşvik etmek için farklı gereksinimler, beklentiler veya hedefler ortaya konabilir. Bu parametreler sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Stratejik yönetim, şirketlerin hedeflerine ulaşabilmeleri için doğru stratejiler geliştirmelerine, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamalarına ve sonuçları değerlendirerek öngörülen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının izlenmesine olanak sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

Sürdürülebilirlik stratejisi ise, bir şirket ya da kuruluşun sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde hedeflerine ulaşmak için hangi kaynakları kullanacağını, hangi yönetsel ve operasyonel adımları atacağını ve mevcut faaliyetlerini ve iş süreçlerini bu politikaya nasıl uyarlayacağını belirlediği yol haritasıdır.

Escarus, sürdürülebilirlik stratejisi çalışmasında, birlikte çalıştığı şirket ya da kurumların mevcut seviyesini, şirket ve kurumların mevcut durumunu, mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki boşluğu ortadan kaldıracak önlemleri tespit eder ve uygulamaya koymaya odaklanır. Escarus, işin niteliğine ve beklentilerin kapsamına göre değer zinciri analizi, rekabet analizi, paydaş analizi, pazar analizi ve sektörel analiz gibi çeşitli yöntemler de uygulamaktadır. Strateji geliştirme çalışmalarında her sektör ve kurum ya da firma bazında farklılık gösteren çözümler sunmaktadır.

Danışmanlık kuruluşlarının geliştirilen sürdürülebilirlik stratejisini planlı bir şekilde uygulaması ve yönetmesi büyük önem taşıyor. Escarus tarafından oluşturulan ve danışman kuruluşlar tarafından uygulamaya konulan stratejinin düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın kalıcı olmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir.