Escarus

Basın Yansımaları

Beş Sektör ve Farklı Disiplinlerden Yöneticiler Karbon Çalıştayı İçin Bir Araya Geldi

Beş Sektör ve Farklı Disiplinlerden Yöneticiler Karbon Çalıştayı İçin Bir Araya Geldi

Dr. Kubilay Kavak, İklim Teknolojilerine Giriş konulu interaktif sunumunda “Teknoloji, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen azaltım ve uyum çalışmaları için insanlığın elindeki en önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple özel sektörün de bu dönüşüm sürecinde iklim teknolojilerini yakından takip etmesi ve hayata geçirmesi rekabet avantajı açısından kritik bir unsur” diye konuştu. [dsm_text_badges main_text="" badges_text="Paylaşım Tarihi" badges_placement="before" _builder_version="4.23.1" _dynamic_attributes="main_text" _module_preset="default"...

daha fazla bilgi edinin
Escarus, IC Holding Karbon Çalıştayı’na Katıldı

Escarus, IC Holding Karbon Çalıştayı’na Katıldı

Dr. Kubilay Kavak, İklim Teknolojilerine Giriş konulu interaktif sunumunda “Teknoloji, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen azaltım ve uyum çalışmaları için insanlığın elindeki en önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple özel sektörün de bu dönüşüm sürecinde iklim teknolojilerini yakından takip etmesi ve hayata geçirmesi rekabet avantajı açısından kritik bir unsur” dedi. [dsm_text_badges main_text="" badges_text="Paylaşım Tarihi" badges_placement="before" _builder_version="4.23.1" _dynamic_attributes="main_text" _module_preset="default"...

daha fazla bilgi edinin
Escarus ve Skd Türkiye’den Sürdürülebilir İş Rehberi

Escarus ve Skd Türkiye’den Sürdürülebilir İş Rehberi

Dr. Kubilay Kavak, "Escarus olarak 13 yıllık deneyimimiz bize açıkça gösteriyor ki bugün sadece sürdürülebilirliği iş süreçlerine gerçek manada entegre edebilmiş yapılar, ülkemiz ve dünyamız için kalıcı değer üreterek geleceğe uzanabiliyor. Bunu başarabilmek için sürdürülebilirliğin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak akılcı stratejiler geliştirilmesi gerekiyor. Titiz çalışmalarımız sonucunda yayınladığımız Sürdürülebilir İş Rehberi'nin farklı sektörler için aydınlatıcı bir yol haritası olacağına inanıyoruz." dedi. [dsm_text_badges main_text="" badges_text="Paylaşım Tarihi"...

daha fazla bilgi edinin
SKD İş Birliği ile Sürdürülebilir İş Rehberi Hazırlandı

SKD İş Birliği ile Sürdürülebilir İş Rehberi Hazırlandı

TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlığından doğan danışmanlık şirketi olduklarını belirten ekonomiye geçişi hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ise, “En temel önceliğimiz kurumların, stratejik sürdürülebilirlik çalışmalarında ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirerek düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak” dedi. [dsm_text_badges main_text="" badges_text="Paylaşım Tarihi" badges_placement="before" _builder_version="4.23.1" _dynamic_attributes="main_text" _module_preset="default" header_font_size="22px"...

daha fazla bilgi edinin
Etkin Yönetim Stratejileri Geliştirilmeli

Etkin Yönetim Stratejileri Geliştirilmeli

Dr. Kubilay Kavak, Platin dergisine "Kaynak ve Enerji Verimliliği" konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dr. Kavak, "Çevresel tahribatın durdurulması ve emisyonların en aza indirilmesi için akla gelebilecek bütün kaynakların etkin şekilde kullanılması gerekiyor. Kaynakların etkin kullanılması ihtiyacı, kaynak ve enerji verimliliğini gerekli kılıyor." dedi. [dsm_text_badges main_text="" badges_text="Paylaşım Tarihi" badges_placement="before" _builder_version="4.23.1" _dynamic_attributes="main_text" _module_preset="default" header_font_size="22px" text_orientation="center"...

daha fazla bilgi edinin
İklim Değişikliğiyle Mücadelede Mavi Finansmanın Önemi

İklim Değişikliğiyle Mücadelede Mavi Finansmanın Önemi

İklim krizi riskleri nedeniyle tüm dünyada yeşil dönüşüm yatırımlarına ve bu alandaki finansman kaynaklarına duyulan ihtiyacın giderek büyüdüğünü belirten Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, mavi finansmanın öneminin giderek artacağını vurguluyor. Escarus En Son Haberler [dsm_blog_carousel...

daha fazla bilgi edinin
Düşük Karbonlu Ekonomi En Temel Önceliğimiz

Düşük Karbonlu Ekonomi En Temel Önceliğimiz

Escarus Direktörü Melis Bitlis COP 28’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bitlis, “Düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak Escarus olarak en temel önceliğimiz” dedi. Escarus En Son Haberler [dsm_blog_carousel include_categories="48,49" use_thumbnail="off" use_excerpt="off" use_date="off"...

daha fazla bilgi edinin
İklim Değişikliğiyle Mücadele, İklim Teknolojilerine Yatırımdan Geçiyor

İklim Değişikliğiyle Mücadele, İklim Teknolojilerine Yatırımdan Geçiyor

Tüm canlıların varlığını ve yaşam alanlarını doğrudan etkileyen aşırı iklim olaylarının Türkiye ve dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendiren Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, iklim dostu kalkınma için iklim değişikliği ile mücadele edebilen iklim teknolojilerineyatırımın önemine dikkat çekti. COP28’de de farklı perspektiflerde ele alınan iklim teknolojilerinin dijital teknolojilerle entegrasyonu hakkındadeğerlendirmede bulunan Dr. Kavak, “İklim dirençli kalkınmaya katkıda bulunacak projeleri desteklemek için kaynakların, uzmanlıkların vefinansmanın bir havuzda...

daha fazla bilgi edinin