Escarus

TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK

Daha Temiz Bir Dünya İçin: Yeşil Binalar

Daha Temiz Bir Dünya İçin: Yeşil Binalar

İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri doğa olaylarından, yırtıcı hayvanlardan, felaket ve afetlerden korunmak için doğa ile mücadele içinde olmuş, kendisi için güvenli yerler inşa etmiştir. İlk olarak mağaralarda yaşamaya başlayan insanlar, zaman...

daha fazla bilgi edinin
Yeni Normal ve Teknolojideki Değişim

Yeni Normal ve Teknolojideki Değişim

Salgın süresince sosyal mesafeyi korumak için uzaktan çalışma, eğitim ve sosyal hayata uzaktan devam etme prensibini benimseyen çoğu ülke, teknolojik çözümler sayesinde sürekliliğini sağlamıştır. Vatandaşlarının sorunsuz bir şekilde birbirleri ile...

daha fazla bilgi edinin
Türkiye’de İnovasyon

Türkiye’de İnovasyon

Türkiye’de inovasyonun gelişimine bakılırken, öncelikli olarak Kalkınma Planlarındaki Ar-Ge ve yenilik kapsamındaki politikaları değerlendirmek doğru bir başlangıç noktası olacaktır. Teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin özel sektör odaklı...

daha fazla bilgi edinin
İnovasyonun Tarihsel Gelişimi

İnovasyonun Tarihsel Gelişimi

Şirketlerin artan rekabete ayak uydurabilmeleri ve rekabet avantajı sağlayacak güçlerini artırabilmeleri için ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmeleri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İnovasyon bu değişim, yenilenme ve dönüşüm için gereken...

daha fazla bilgi edinin
Tüketici ve Teknoloji Odaklı İnovasyon

Tüketici ve Teknoloji Odaklı İnovasyon

Günümüzde çok hızlı değişen teknoloji, şirketlerin dönüşümlerini hızla tamamlayarak sektörlerindeki dinamiklere sürekli adapte olmasını gerektirmektedir. Daha ‘Cloud’ teknolojisi gibi dönüşümler henüz yaygınlaşmaktayken, ‘Artificial Intelligence’ (AI),...

daha fazla bilgi edinin
Operasyonel Mükemmellik Yolculuğu

Operasyonel Mükemmellik Yolculuğu

Küreselleşen dünyada her geçen gün biraz daha artan rekabetin etkisiyle, şirketlerin piyasada varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için en üst düzeyde performans göstermeleri gerekmektedir. Günümüzde, piyasada var...

daha fazla bilgi edinin