Escarus

Eğitimler ve Çalıştaylar

Hİzmetler

Escarus; sürdürülebilirlik odağında yürüttüğü faaliyetlerin kalıcı olmasını, çalışılan kurumların DNA’sına işlemesini, bir adım öteye gidilerek sürdürülebilirlik bilincinin toplumun değişik katmanlarına nüfuz etmesini hedefleyen bir perspektife sahiptir. Bu bağlamda Escarus, yürütülen birçok projede mutlaka eğitim modüllerine yer vermektedir. Eğitimlerin interaktif bir nitelik taşıması için, eğitimler şartların elverdiği durumlarda çalıştay yaklaşımıyla ve katılımcıların katkısını en yüksek düzeye taşıyacak biçimde kurgulanmaktadır. Ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyaca göre tasarlanmış müstakil eğitim danışmanlığı sunmak da Escarus’un yürüttüğü faaliyetler arasındadır. Bugüne kadar yürütülen eğitimlerden bir kısmının başlıkları şöyledir:

Sürdürülebilirlik: Temel Kavramlar
– Kurumsal Sürdürülebilirlik ve SKA’lar
– Sürdürülebilir Finans
– Sürdürülebilir Finansman Araçları
– Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
– İklim Temelli Riskler ve Fırsatlar
– İklim Değişikliği Finansmanı
– Enerji Piyasaları
– Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Finansmanı
– Enerji Verimliliği
– İnovasyon
– Kaynak Verimliliği: Fırsatlar ve Uygulamalar
– Finansal Olmayan Raporlama
– Kapsayıcılık ve Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal sorumlulukların farkında olan Escarus, sürdürülebilir yaşam felsefesini sahiplenecek ve ileriye taşıyacak en önemli toplumsal katman olan gençlere de seslenmekte, üniversitelerle iş birliğine giderek sürdürülebilirlik atölyeleri düzenlemektedir.