Escarus

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporlaması

Hİzmetler

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD) tarafından yayınlanmış olan TCFD Tavsiyeleri, kurumların iklim değişikliği ile ilgili risk ve fırsatlarını nasıl yönettiklerini raporlamalarına yönelik bir çerçevedir.

G20 ülkeleri Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün (Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD) önerileri, kurumları, ana akım finansal raporları içerisinde iklimle ilgili konularda gerçekleştirecekleri raporlamalar konusunda yönlendirmektedir.

TCFD Tavsiyeleri şirketlerden dört başlık kapsamında raporlama beklemektedir: Yönetişim, Strateji, Risk Yönetimi ve Metrikler&Hedefler.

TCFD raporlarında şirketlerin; üst yönetiminin iklim riskleri konusundaki sahipleniciliği (Yönetişim), bunun kurum stratejilerine yansıtılması (Strateji), iklim risklerinin yönetiminin kurumun diğer uygulamalarıyla uyum içinde olması ve risklerin izlenebilirliği (Risk Yönetimi) hususlarında paydaşlarına bilgi aktarması hedeflenmektedir.

Escarus, ilk kez TCFD raporlaması yapmayı planlayan şirketlere, şirketlerin var olan faaliyetleri, hedefleri ve stratejileri kapsamında yol göstererek raporlama danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Rutin olarak TCDF raporlaması yapan şirketlere ise iklim değişikliği konusundaki uzmanlığı sayesinde iklim riskleri ve fırsatlarına yönelik stratejilerinin şekillendirilmesi, öngörülemeyen iklim değişikliği risk ve fırsatlarının yönetilmesi, karbon envanterinin incelenmesi ve iyileştirilmesi konularında destek vermektedir.